Forårs boost: Lær, hvordan du kan blive bedre til at passe på dig selv!

Til medlemmer af Pusterummet

Oplever du

 • Træthed, urolig søvn.
 • At dit overskud er blevet mindre,
 • At din lunte er blevet for kort,
 • At du bliver irriteret på din familie
 • At du får negative impulser på arbejde.
 • Ømhed eller smerter i kroppen der ikke lige forsvinder igen.
 • At du ikke synes, du får tid til det, som du selv gerne vil.
 • At den daglige travlhed er ved at udvikle sig til stress og dårligt humør?

3 Workshops kan vise dig vej.

Workshops afholdes den 21.3., den 28.3 og den 4.4.2019, alle dage fra 17.15 -18.15 i Pusterummet på Birkedalsvej 27.

Katja støtter dig i en livsforandrende proces. Du vil blive introduceret til den seneste viden indenfor neuropsykologi, iltoptagelsesoptimering og kostens betydning for kropslig og mental overbelastning.

Tilmeld dig på Pusterummets hjemmeside under holdtilmelding http://mk-pusterummet.dk/holdtilmelding/

Lær, hvordan du kan blive bedre til at passe på dig selv?

 • Hjælp til at passe bedre på dig selv i en travl hverdag, hvor nye programmer ofte skal implementeres.
 • Energi opladende og styrkende øvelser til dig som har behov for at sænke et overbelastet nervesystem.
 • En sidegevinst er vægttab, men ikke et mål for workshoppen.

Har du spørgsmål, så kontakt Katja direkte her:  Tel: 20628366 eller mail: Katja.fys@gmail.com

Se i øvrigt mere på www.denmedicinfrismerteklinik.dk

Fysioterapeut Katja Meyendorff er indehaver af Den medicinfri smerteklinik for børn og voksne i Helsingør. Katja har speciale i mental- og fysisk smerte og mere specifikt Fibromyalgi og hypermobilitet. Instruktør i Mindfulness baseret kognitiv terapi, Performance- og dansecoach uddannet. Konsultationerne foregår både individuelt og i grupper og omfatter livstilsoptimering med kostvejledning, åndedrætsterapi, manuel terapi og mindfulness baseret kognitiv terapi. Øvelser og kropsbehandling til børn og voksne der har behov for at sænke et overbelastet nervesystem. Styrkende funktionel træning leges ind via dans og øvelser i skov og vand. Katja fungerer som konsulent og projektudvikler for Fredensborg kommune- og Helsingør Rehabilitering og Træningscenters (HRT) nye forebyggende tilbud til borgere med kroniske smerter.

 

 

Indbydelse til generalforsamling 2019

Kære medlem

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Motionsklubben Pusterummet

Onsdag den 20. marts 2019, kl. 16.30 i kantinen på Prøvestenen, Birkedalsvej 27, 3000 Helsingør.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Efter generalforsamlingen, kl. ca. 18.00, inviterer bestyrelsen til en bid brød og vinsmagning, samt foredrag om vin af Claus Nissen fra Prøvestenens Vinhandel.

Hvis du ønsker at deltage i vinforedraget, bedes du af hensyn til bestilling af vin og mad, tilmelde dig senest onsdag den 13. marts 2019, inden kl. 14:00 hos:

Jeannie Kisbye, mail: jki32@helsingor.dk / Carsten Jensen, mail: cje25@helsingor.dk

Vi håber at se rigtigt mange af vores medlemmer.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning ved formand Dianna Thrane
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet ved kasserer Carsten Jensen
 4. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 50 kr./måned)
 5. Behandling af evt. indkomne forslag
 6. Valg jfr. § 7, stk. 1, og valg af revisor og revisorsuppleant.
  1. Kasserer (på valg Carsten Jensen (ønsker genvalg)
  2. 2 bestyrelsesmedlem (på valg Jette Rasmussen (ønsker genvalg), Flemming Bech (ønsker genvalg
  3. 4 bestyrelsessuppleanter (på valg Lotte Hersbro (ønsker genvalg), Birgitte Spanggaard (ønsker genvalg), Vibeke Stær Juul (ønsker genvalg), og 1 vakant.
  4. Valg af revisor (på valg Ralph Jensen (ønsker genvalg))
  5. Valg af revisorsuppleant (på valg Max Bo Hansen (ønsker genvalg))
 7. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal foreligge skriftligt

og være formanden i hænde pr mail dth41@helsingor.dk, senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Husk fodboldtræning hver fredag

Husk at der er fodboldtræning i Snekkerstenhallen hver fredag fra kl. 13.45 og 1-1½ time frem.

Hvis du er interesseret, så send en mail til Carsten Jensen cje25@helsingor.dk.

Så kommer du med på maillisten.

Du kan også stille spørgsmål til Carsten 49283225

Ledige pladser på vores spinninghold

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kære medlemmer
Nu er sommerferien slut og vi mangler deltagere på vores spinninghold.

Var det ikke noget for dig?
Der er spinning med instruktør Lars Thielke, tirsdag kl 16.30 – 17.30 og quickspin torsdag 17.15-17.45.

Spinning foregår i vores eget lokale på Prøvestenen.
Alle kan følge med.
Du kan tilmelde dig på holdtilmeldingen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Carsten Jensen 49283225/mail cje25@helsingor.dk

Ny privatlivspolitik i Pusterummet

Kære medlem af Pusterummet

Bestyrelsen i Pusterummet er opmærksom på EU`s nye dataforordning, som trådte i kraft den 25. maj 2018.

I henhold til dataforordningen skal vi oplyse foreningens medlemmer om, hvilke personoplysninger vi opbevarer om hvert medlem, og det enkelte medlem skal være indforstået med, at foreningen har de oplyste personoplysninger.

Foreningen har registreret oplysninger om dit navn, indmeldelsesdato, fødselsdato., køn, adresse, telefon, arbejdssted og mailadresse.

Formålet med denne registrering er, at foreningen kan have et medlemsregister. Oplysningerne bruges til kontingentopkrævning via løntræk, holdtilmelding i SuperSaas, og til at udsende indbydelse til generalforsamlingen, orienteringsbreve og information vedrørende aktiviteter i Pusterummet.

Pusterummet er medlem af Firmaidrætten og kan gøre brug af Firmaidrættens tilbud. Derfor sendes oplysninger om medlemmerne (navn, fødselsdato, adresse, køn) til Helsingør Firmaidræt en gang om året til brug for Firmaidrættens årlige opgørelse. Firmaidrætten er underlagt samme krav i forhold til dataforordningen.

Vi skal oplyse:

 • at du har ret til at gøre indsigelse imod, at vi har disse oplysninger,
 • at du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret,
 • at du har ret til at få dem rettet, hvis der er fejl,
 • at vi sletter oplysningerne, hvis medlemskabet af foreningen ophører,
 • at du kan klage til Datatilsynet.

Kontaktperson vedrørende medlemsregister er: kasserer Carsten Jensen, mailadresse: cje25@helsingor.dk.

Venlige hilsner
Pbv
Formand Dianna Thrane

Husk at afmelde dig fra hold, hvis du ikke kan deltage alligevel…

Kære medlemmer

Hvis I har tilmeldt jer på et hold og I er blevet forhindret i at deltage, skal I være søde at afmelde jer i bookingsystemet igen. Dette pga. følgende:

 1. Hvis holdet er booket, kan en anden få jeres plads
 2. Hvis der i forvejen kun er få deltagere kan vi risikere, at instruktøren møder ind og der ikke kommer nogen deltagere, og vi vil skulle betale instruktøren for fremmøde alligevel

Mvh. Bestyrelsen

Husk, at tilmeld dig holdtræningen inden du deltager

Husk at booke

Tilmelding efter gældende procedurer er således en forudsætning for deltagelse. Dette er for at sikre, at såvel instruktør som bestyrelse ved, hvor mange der kommer fra gang til gang og dermed hvor mange der benytter de forskellige hold.

Du booker dig selv på hold således:

 1. Gå ind på siden holdtilmelding,(eller klik her på linket)
 2. log ind med din e-mail og det password du har fået i din velkomstmail
 3. Klik på det hold du gerne vil deltage i
 4. Klik på ‘Ny Bookning’
 5. Udfyld med navn telefon, cpr.nr og vælg datoer
 6. klik ‘opret bookning’
 7. Så er du meldt til :-)

NB: Hvis et hold er skraveret betyder det at det er fuldt booket. Men du kan stadig tilmelde dig en venteliste så du kommer på hvis andre melder afbud.