Zumba og styrke – midlertidigt lukket ned pga. sygdom.

Vi må desværre oplyse, at instruktøren på ny har måttet sygemelde sig. Det er aftalt at vare sæsonen ud. Bestyrelsen vil gerne køre med en vikar, men hverken Silja eller vi kender pt. nogen. Er der nogle der kender en, må I meget gerne prøve at høre, om de kan være interesseret og hvis ja, da formidle kontakten videre til os.

PVA. Bestyrelsen
Formand Dianna Thrane,
tlf.: 49282964
e-mail: dth46@helsingor.dk

Pusterummets skovbingo med afterskiing blev en stor succes.

Søndag den 21. januar afholdte Pusterummet skovbingo, hvor alle ansatte i Helsingør Kommune med deres familie, kunne komme en tur i skoven, spille bingo undervejs og slutte af med en kop glühwein eller varm kakao. 60 deltagere var med til at gøre dagen til en stor succes og til de heldige var der selvfølgelig gevinster i form af forskellige lækkerier fra Prøvestenens vinhandel: vin, kaffe, chokolade mm.

Skovbingobilleder

Alle fra bestyrelsen var til stede for at sætte bane op i skoven, handle ind, lave varm kakao og glüwein – og sidst men ikke mindst for at byde velkommen, hilse og hygge med vores mange kollegaer rundt omkring fra.
Bestyrelsen blev af flere opfordret til snart at holde det igen – og gerne når det er lidt varmere i vejret. Vi tager udfordringen op :o)

Glade hilsner fra bestyrelsen

Zumba, toning og styrke er startet op igen

Holdet Zumba, toning og styrke er startet op igen. Instruktøren Silja har nu efter længere tids sygdom pga. skade i fod, genoptaget undervisningen og glæder sig til at se de mange trofaste deltagere igen – men også meget gerne nye ansigter. Har du ikke prøvet holdet før, er du velkommen til at tage en prøvetime. Husk tilmelding via bookingsystemet.

Mvh. bestyrelsen

Status efter service og eftersyn af maskiner

Så er der foretaget service og eftersyn af alle maskiner i Pusterummet. I forbindelse hermed, blev der konstateret et par småting, der efterfølgende er repareret / i gang med at blive repareret:

  • Fixet spinningcykel, nødbremse
  • Spændt propper på de nye romaskiner så de ikke lækker vand
  • Sat ny sadel på den ene motionscykel
  • Påbegynd rep. af løbebånd. MÅ IKKE BENYTTES!

Pusterummet har deslige investeret i et par nye ting som blandt andet:

  • 2 nye romaskiner – meningen er at man skal kunne ro mod hinanden (program hertil kommer)
  • 2 stk. bumperplates, 5 kg.
  • 2 x TRX remme
  • Benpresmaskine – levering i løbet af sommeren

Derudover har vi købt nyt desinfektionsmiddel og nye sprayflasker hertil. Såfremt I oplever de er tomme, må I meget gerne fylde dem op fra dunkene, der står på de hvide reoler (det skal ikke fortyndes, men er klar til brug).

Venlige sommerhilsner
Bestyrelsen

Service og eftersyn

På onsdag den 21. juni i tidsrummet kl. 9.30-15.00 vil der blive udført service og eftersyn i Pusterummet, som derfor ikke kan benyttes i dette tidsrum.

Der vil samtidig blive leveret og installeret to nye romaskiner.

Mvh. Bestyrelsen