Indbydelse til generalforsamling 2019

Kære medlem

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Motionsklubben Pusterummet

Onsdag den 20. marts 2019, kl. 16.30 i kantinen på Prøvestenen, Birkedalsvej 27, 3000 Helsingør.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Efter generalforsamlingen, kl. ca. 18.00, inviterer bestyrelsen til en bid brød og vinsmagning, samt foredrag om vin af Claus Nissen fra Prøvestenens Vinhandel.

Hvis du ønsker at deltage i vinforedraget, bedes du af hensyn til bestilling af vin og mad, tilmelde dig senest onsdag den 13. marts 2019, inden kl. 14:00 hos:

Jeannie Kisbye, mail: jki32@helsingor.dk / Carsten Jensen, mail: cje25@helsingor.dk

Vi håber at se rigtigt mange af vores medlemmer.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning ved formand Dianna Thrane
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet ved kasserer Carsten Jensen
 4. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 50 kr./måned)
 5. Behandling af evt. indkomne forslag
 6. Valg jfr. § 7, stk. 1, og valg af revisor og revisorsuppleant.
  1. Kasserer (på valg Carsten Jensen (ønsker genvalg)
  2. 2 bestyrelsesmedlem (på valg Jette Rasmussen (ønsker genvalg), Flemming Bech (ønsker genvalg
  3. 4 bestyrelsessuppleanter (på valg Lotte Hersbro (ønsker genvalg), Birgitte Spanggaard (ønsker genvalg), Vibeke Stær Juul (ønsker genvalg), og 1 vakant.
  4. Valg af revisor (på valg Ralph Jensen (ønsker genvalg))
  5. Valg af revisorsuppleant (på valg Max Bo Hansen (ønsker genvalg))
 7. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal foreligge skriftligt

og være formanden i hænde pr mail dth41@helsingor.dk, senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.