Den aktuelle coronasituation

Kære medlem

Bestyrelsen har i dag drøftet den aktuelle situation omkring COVID-19 – og vi vil i den anledning orientere jer om, at vi følger udviklingen nøje og holder os orienteret om eventuelle nye restriktioner.

Som bruger af Pusterummets aktiviteter skal man følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Bestyrelsen har fået en henvendelse om, hvad man gør som instruktør eller som bruger såfremt man er ”tæt” på at betegnes som nærkontakt, men at man måske ikke er det jf. retningslinjerne.

Bestyrelsens holdning hertil er, at man skal følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer OG at man samtid gerne må tænke ind i, om det ud fra et forsigtighedsprincip bør overvejes, at aflyse sin aktivitet, såfremt man ser sig ”lige på grænsen” til, at være vurderet som nærkontakt. Især ved holdtræning, hvor man er tættere på hinanden end hvis man træner alene, er denne vurdering en god idé.

Overordnet set beder vi om, at man fortsat viser hensyn til hinanden, udviser ekstra forsigtighed, hyppig håndvask/afspritning og spritter maskiner af efter brug mv.

Ved holdundervisning i den store sal i Pusterummet, skal man ligeledes udvise ekstra forsigtighed. Som deltager på et hold skal man først møde højest 5 minutter før man går i gang – og ikke tage opstilling i gangarealet foran lokalet. Dette for at undgå, at der dannes flaskehals når folk skal ind og ud af lokalet på samme tid. Lad det forudgående hold blive færdige og komme godt og sikkert ud af lokalet.

Husk også god udluftning i lokalet – blot husk at sidste person skal lukke vinduer/døre. 

Sundhedsstyrelsen vejledning om nære kontakter kan tilgås her:

https://www.sst.dk/da/corona/hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/naere-kontakter

 

Mvh. Bestyrelsen i Pusterummet

Bookmark the permalink.

Comments are closed.