Generalforsamling 2020 den 29.09.2020

Bestyrelsen har holdt ordinær generalforsamling i Motionsklubben Pusterummet

Tirsdag den 29. september 2020, kl. 16.30 i kantinen på Prøvestenen,
Birkedalsvej 27, 3000 Helsingør.

Referat

1.Valg af dirigent – Kirsten Pedersen

2.Beretning ved formand Dianna Thrane -godkendt

3.Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet ved kasseren Carsten Jensen – godkendt

4.Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 50 kr./måned) – godkendt

5.Behandling af evt. indkomne forslag- rettelse af vedtægter (kun sproglige rettelser)

6.Valg jfr. § 7, stk. 1, og valg af revisor og revisor suppleant.

a.Formand
På valg   Dianna Thrane – modtager genvalg – genvalgt

b. 1 bestyrelsesmedlem
På valg    Jeannie Kisbye – modtager genvalg) – genvalgt

c. 3 bestyrelsessuppleanter, (der kan vælges 2-4 suppleanter iflg. vedtægterne
På valg Birgitte Spanggaard – modtager genvalg – genvalgt
På valg Vibeke Stær Juul – modtager genvalg – genvalgt
På valg       Christian Heinemeir – modtager genvalg. – genvalgt

Ny suppleant Mikael Juul Jensen valgt.

Lotte Hersbro er indtrådt i bestyrelsen som suppleant for Flemming Bech, i resten af Flemmings valgperiode jfr. vedtægternes § 7, stk. 1 nederst.

d.Valg af revisor
På valg       Ralph Jensen – modtager genvalg – genvalgt

e.Valg af revisorsuppleant
På valg       Max Bo Hansen – modtager genvalg – genvalgt

f.Eventuelt

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.