Kontingentforhøjelse og høj musik

Kontingentforhøjelse pr. 1. april 2023

Det blev ved generalforsamlingen den 21. marts 2023 vedtaget, at kontingentet pr. 1. april 2023 stiger med 10 kr. om måneden – dvs. det samlede kontingenttræk vil være 60 kr. om måneden for et medlemskab i Motionsklubben Pusterummet.

Nærmere forklaring herfor fremgår i tidligere fremsendt nyhedsbrev af den 23. marts 2023 med referat fra generalforsamlingen.

Vi har desværre først fået givet lønkontoret besked om ændringen her i maj måned, hvorfor der på juni måneds lønseddel vil fremgå en regulering, hvori der trækkes differencen for medlemskab for april og maj måned.

Vi beklager reguleringen og håber på jeres forståelse herfor. 

 

Høj musik

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra ledelsen i Helsingør Kommune om, at flere af vores kollegaer, der sidder i kontorer ovenover Pusterummets lokaler er meget generet af, at der i arbejdstiden ofte spilles høj musik i Pusterummet.

Sådanne arbejdsvilkår kan vi ikke tilbyde vores kollegaer og Bestyrelsen skal derfor gøre opmærksom på, at der IKKE må spilles høj musik i dagtimerne på hverdagene.

Dagtimerne er administrationens faste arbejdstider, hvor de sidder i lokalerne ovenpå Pusterummet og arbejder.

Mandag 8-15, tirsdag 8-16. onsdag 8-15.30, torsdag 8-17, fredag 8-13.30.

Vi vil i bestyrelsen være kede af, at skulle iværksætte andre konsekvenser og håber og beder derfor til, at vi kan løse problemet ved at tænke på hinanden.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.