Referat af generalforsamling 21.3.2023 – obs kontingentforhøjelse

Vi afholdt generalforsamling 21.3.2023 

 1. Valg af dirigent – valgt blev Kenneth Drejer. Generalforsamlingen er lovligt varslet.
 2. Beretning ved formanden Dianna Thrane – Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2022 ved kasserer Carsten Jensen – Regnskabet blev enstemmigt vedtaget
 4. Fastsættelse af kontingent, (bestyrelsen foreslår en forhøjelse af kontingent på 10 kr./måned, så kontingent fra 1.4.2023 udgør 60 kr. pr. måned) – Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Vi er udfordret fordi tilskud fra Velfærd er bortfaldet for 2023 i forbindelse med budgetforhandlingerne.
 5. Behandling af evt. indkomne forslag – Bestyrelsen har ikke modtaget forslag
 6. Valg jfr. § 7, stk. 1, og valg af revisor og revisorsuppleant.
 • Kasserer, på valg Carsten Jensen(modtager genvalg) – Carsten blev genvalgt for en 2 årig periode
 • 1 Bestyrelsesmedlem, på valg Jette Rasmussen (modtager genvalg) – Jette blev genvalgt for en 2 årig periode
 • Lotte Hersbro (modtager genvalg) – Lotte blev genvalgt for en 2 årig periode
 • 4 bestyrelsessuppleanter, på valg
  Birgitte Spanggaard              (modtager genvalg) – Birgitte  blev genvalgt for en 1 årig periode
      Vibeke Stær Juul                  (modtager genvalg) – Vibeke  blev genvalgt for en 1 årig periode
      Christian Heinemeir              (modtager genvalg) – Christian  blev genvalgt for en 1 årig periode
      Vakant           – Kenneth Drejer  blev valgt for en 1 årig periode
 • Revisor, på valg
  Ralph Jensen (modtager genvalg) –Ralph blev genvalgt for en 1 årig periode
 • Revisorsuppleant, på valg
  Søren Carlsson (modtager genvalg) – Søren  blev genvalgt for en 1 årig periode

Under eventuelt drøftedes rengøring, behov for nyt løbebånd og aktiviteter

Bookmark the permalink.

Comments are closed.