Yogaholdet mandag lukker med udgangen af juni 2023.

Bestyrelsen har pga. besparelse af kommunalt tilskud til foreningen, set sig nødsaget til at foretage en gennemgang af antal deltagere på de forskellige hold.

Konklusionen er at vi (midlertidigt) er nødt til at lukke de hold ned, der ikke er nok deltagere på og i den forbindelse kan vi se, at der på Yoga primært om mandagen er for få deltagere.

Derfor er det besluttet i samråd med instruktøren Iben, at sidste gang for Yoga om mandagen er den 26.6.2023.

Onsdagsholdet fortsætter som hidtil.

Beslutningen om delvis holdlukning er kun af økonomiske årsager

hilsen Bestyrelsen

Kropsanalyse onsdag d. 23/8 kl. 15.30-17.00 og torsdag d. 31/8 kl. 17.00 – 18.30

I samarbejde med Per Nielsen tilbyder MK-pusterummet nu gratis kropsanalyse til alle vores medlemmer.

 Målingerne vil finde sted:

Onsdag d. 23/8 kl. 15.30-17.00 og torsdag d. 31/8 kl. 17.00 – 18.30 i Pusterummets lokaler på Birkedalsvej.

Christina Lorenzen vil stå for at udføre kropsanalysen på en Tanita-vægt.

Her vil du overblik over din kropssammensætning og sundhedstilstand.

Målingen på Tanita-vægten giver dig et indblik i din kropsammensætning ift. fedt%, fedtmasse i kg, muskelmasse og metabolisk alder bl.a. Udover vejningen på Tanita-vægten foretages der også en talje omkredsmåling.

Indhold

 • Vægt i kg
 • Højde
 • Fedt %
 • Muskelmasse i kg
 • TBW (total bodywater %)
 • Knoglemasse i kg
 • BMR (basalstofskifte)
 • Metabolisk alder
 • Visceralt fat rating (indre fedt)
 • BMI
 • Taljemåling

Hver måling varer ca. 10 minutter pr. person

Efter målingen modtager du et udskrift fra Tanita-vægten med alle dine oplysninger, og en mundtlig forklaring på dine tal. Resultaterne kan bruges til at få indsigt i hvordan din krops sundhedstilstand er.

Skriv en mail hvis du ønsker at booke en tid: mail@christinalorenzen.dk

hilsen Bestyrelsen

kropsscannikropsscanningng

 

Kontingentforhøjelse og høj musik

Kontingentforhøjelse pr. 1. april 2023

Det blev ved generalforsamlingen den 21. marts 2023 vedtaget, at kontingentet pr. 1. april 2023 stiger med 10 kr. om måneden – dvs. det samlede kontingenttræk vil være 60 kr. om måneden for et medlemskab i Motionsklubben Pusterummet.

Nærmere forklaring herfor fremgår i tidligere fremsendt nyhedsbrev af den 23. marts 2023 med referat fra generalforsamlingen.

Vi har desværre først fået givet lønkontoret besked om ændringen her i maj måned, hvorfor der på juni måneds lønseddel vil fremgå en regulering, hvori der trækkes differencen for medlemskab for april og maj måned.

Vi beklager reguleringen og håber på jeres forståelse herfor. 

 

Høj musik

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra ledelsen i Helsingør Kommune om, at flere af vores kollegaer, der sidder i kontorer ovenover Pusterummets lokaler er meget generet af, at der i arbejdstiden ofte spilles høj musik i Pusterummet.

Sådanne arbejdsvilkår kan vi ikke tilbyde vores kollegaer og Bestyrelsen skal derfor gøre opmærksom på, at der IKKE må spilles høj musik i dagtimerne på hverdagene.

Dagtimerne er administrationens faste arbejdstider, hvor de sidder i lokalerne ovenpå Pusterummet og arbejder.

Mandag 8-15, tirsdag 8-16. onsdag 8-15.30, torsdag 8-17, fredag 8-13.30.

Vi vil i bestyrelsen være kede af, at skulle iværksætte andre konsekvenser og håber og beder derfor til, at vi kan løse problemet ved at tænke på hinanden.

Husk at aflevere din nøgle til skabene i omklædningsrummene

Skabene i omklædningsrummene er ikke personlige.

De er til brug mens du træner. Og når du er færdig skal nøglen blive i.

Vi har desværre konstateret at min. 6 skabe er aflåst uden nøgle – og der er ingen som træner i Pusterummet her til morgen.

Der er derfor nogle som har taget nøglen med sig. Det dur ikke.

Du skal derfor straks tilbagelevere nøglen, hvis du har taget den med.

hilsen og god dag

Bestyrelsen

 

Tilbud fra Firmaidrætten – rykker for fisketur

Hermed de nyeste tilbud fra Helsingør Firmaidræt, som Pusterummet er medlem af.

Du tilmelder dig selv hos Firmaidrætten. Vi formidler kun.

STAFET FOR LIVET HELSINGØR
Helsingør Stadion (FCH)
Gl. Hellebækvej 65, 3000 Helsingør
10. og 11. Juni 2023

HORNFISKETUR den 7/5 2023 – svarfrist 14/4 2023

Foråret er startet og dermed bliver det også snart tid for de superhurtige fightere med det lange næb – Hornfisken. Turudvalget glæder sig extra meget til at udsende indbydelse & tilmelding til hornfisketuren.

BEMÆRK at svarfristen allerede er den 14. april, så skynd jer at tilmelde jer denne årets første tur.

A5-stafetreklame-for-bag.indd 

20230324 Indbydelse Hornfisk 2023.05.0720230324

Tilmeldingsblanket Hornfisk 2023.05.07

Fisketur 7.5. RYKKER

Referat af generalforsamling 21.3.2023 – obs kontingentforhøjelse

Vi afholdt generalforsamling 21.3.2023 

 1. Valg af dirigent – valgt blev Kenneth Drejer. Generalforsamlingen er lovligt varslet.
 2. Beretning ved formanden Dianna Thrane – Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2022 ved kasserer Carsten Jensen – Regnskabet blev enstemmigt vedtaget
 4. Fastsættelse af kontingent, (bestyrelsen foreslår en forhøjelse af kontingent på 10 kr./måned, så kontingent fra 1.4.2023 udgør 60 kr. pr. måned) – Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Vi er udfordret fordi tilskud fra Velfærd er bortfaldet for 2023 i forbindelse med budgetforhandlingerne.
 5. Behandling af evt. indkomne forslag – Bestyrelsen har ikke modtaget forslag
 6. Valg jfr. § 7, stk. 1, og valg af revisor og revisorsuppleant.
 • Kasserer, på valg Carsten Jensen(modtager genvalg) – Carsten blev genvalgt for en 2 årig periode
 • 1 Bestyrelsesmedlem, på valg Jette Rasmussen (modtager genvalg) – Jette blev genvalgt for en 2 årig periode
 • Lotte Hersbro (modtager genvalg) – Lotte blev genvalgt for en 2 årig periode
 • 4 bestyrelsessuppleanter, på valg
  Birgitte Spanggaard              (modtager genvalg) – Birgitte  blev genvalgt for en 1 årig periode
      Vibeke Stær Juul                  (modtager genvalg) – Vibeke  blev genvalgt for en 1 årig periode
      Christian Heinemeir              (modtager genvalg) – Christian  blev genvalgt for en 1 årig periode
      Vakant           – Kenneth Drejer  blev valgt for en 1 årig periode
 • Revisor, på valg
  Ralph Jensen (modtager genvalg) –Ralph blev genvalgt for en 1 årig periode
 • Revisorsuppleant, på valg
  Søren Carlsson (modtager genvalg) – Søren  blev genvalgt for en 1 årig periode

Under eventuelt drøftedes rengøring, behov for nyt løbebånd og aktiviteter

Brug af musik i Pusterummet

Du skal være opmærksom på, at der arbejdes lige over Pusterummets lokaler.

Derfor skal du bruge høretelefoner, når du bruger musik til din træning, hvis du træner indenfor arbejdstiden mellem kl. 8.00- 16.00. Torsdag til kl. 17.00.

Der har været anvendt for høj musik, og vi skal vise hensyn til hinanden.

hilsen og fortsat god træning

Bestyrelsen

 

Hilsen fra Yogalærer Iben Segefjord

Vi har to ugentlige yoga hold i Pusterummet:

Mandag kl. 17.45 – 19.15

Onsdag kl. 16.45 – 18.15

Mød op og prøv mindfullness og ”yoga in motion” en blanding af Hatha yoga, flow yoga, Yingar yoga og yin/yan yoga, der stilner krop og sind , yoga der passer lige til dig – du tilpasser selv undervejs – der er intet der skal se ud på en bestemt måde – det eneste du behøver er viljen til at gøre noget godt for dig selv og din krop. Balancering af nervesystemet, styrke til muskler og knogler, større smidighed i bindevævet, opløsning af spændinger i kroppen.

Du skal tilmelde dig via Holdtilmelding på Pusterummet Hjemmeside.

Kom gerne 10 minutter før, med et medbragt tæppe og sørg for ikke lige at have spist et større måltid indenfor de sidste par timer. Du har ikke brug for sko, og der er ro i salen både før, under og efter yoga. Mobil en på lydløs og minus vibrering.

Er du ung og fit, eller ældre og slidt, er mand eller kvinde og har din egen sundhed på sinde, så kom glad  – her er plads til alle.

De bedste hilsner

Iben

HUSK også Pusterummets tilbud Puls og Styrke

Puls og Styrke

Træningen foregår i Pusterummet, Prøvestenen, Birkedalsvej 27, 3000 Helsingør

Mandag fra uge 43 fra kl. 1930-20.30

Torsdag fra kl. 6.30 – 7.30

Instruktør Christina Lorenzen

Træningen er en kombination af kondition- og styrketræning, med stor fokus på core (mave/ryg) Du vil få en meget varierende træning, så du aldrig kommer til at kede dig. I timen bruger vi fx egen kropsvægt, vægte, store og små bolde, elastikker, bænke, trx. Alle kan være med, dog skal du kunne komme op og ned fra gulvet.
 
Medbring selv måtte.
hilsen Bestyrelsen