Indendørs fodbold i Snekkerstenhallen

Kære medlemmer

Nu starter fodbolden op indendørs igen fra fredag den 25.9.2020 og hver fredag (undtagen i ferier) indtil 30.04.2021.

Vi spiller fra kl. 14.00-15.30 i Snekkerstenhallen på Agnetevej i Snekkersten.

Hvis du og/eller din kollega ønsker at være med, så send en mail til Carsten Jensen, cje25@helsingor.dk.

Så kommer du på listen. Carsten skriver ud hver uge.

Vi har det sjovt !!! Og vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger  i forhold til Corona.

Generalforsamling 2020 den 29.09.2020

Kære medlem

Bestyrelsen har vurderet, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at gennemføre Motionsklubben Pusterummets generalforsamling 2020.

Vurderingen er på baggrund af lokalets størrelse, tilstedeværelse af værnemidler og erfaring fra tidligere generalforsamlinger.

Generalforsamlingen skulle oprindeligt være afholdt inden udgangen af marts 2020, men det var ikke muligt.

Derfor fremsendes vedhæftet indbydelse til generalforsamling, samt regnskab 2019 og budget 2020. 

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 29. september 2020, kl. 16.30, i kantinen på Prøvestenen.

Vær opmærksom på at tilmelding er nødvendig.

Kære medlem

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Motionsklubben Pusterummet

Tirsdag den 29. september 2020, kl. 16.30 i kantinen på Prøvestenen,
Birkedalsvej 27, 3000 Helsingør.

Efter generalforsamlingen inviterer bestyrelsen på en sandwich med øl, vin og vand.

Af hensyn til bestilling af sandwich mm. samt grundet sikkerhedsprincip vedr. Corona, vil vi bede dig om at tilmelde dig, hvis du ønsker at deltage,  for at vi tage vores forhåndsregler med afstand.

Tilmelding pr. mail senest onsdag den 23. september 2020, inden kl. 13:00.
Jeannie Kisbye, mail: jki32@helsingor.dk /  Carsten Jensen, mail: cje25@helsingor.dk

Vi håber at se rigtigt mange af vores medlemmer.

På bestyrelsens vegne
Dianna Thrane, formand
Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1.Valg af dirigent

2.Beretning ved formand Dianna Thrane

3.Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet ved kasseren Carsten Jensen

4.Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 50 kr./måned)

5.Behandling af evt. indkomne forslag

6.Valg jfr. § 7, stk. 1, og valg af revisor og revisorsuppleant.

a.Formand
På valg   Dianna Thrane – modtager genvalg

b. 1 bestyrelsesmedlem
På valg    Jeannie Kisbye – modtager genvalg)

c. 3 bestyrelsessuppleanter, (der kan vælges 2-4 suppleanter iflg. vedtægterne
På valg Birgitte Spanggaard – modtager genvalg
På valg Vibeke Stær Juul – modtager genvalg
På valg       Christian Heinemeir – modtager genvalg.

Lotte Hersbro er indtrådt i bestyrelsen som suppleant for Flemming Bech, i resten af Flemmings valgperiode jfr. vedtægternes § 7, stk. 1 nederst.

d.Valg af revisor
På valg       Ralph Jensen – modtager genvalg

e.Valg af revisorsuppleant
På valg       Max Bo Hansen – modtager genvalg

f.Eventuelt

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal foreligge skriftligt og være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Du skriver til dth46@helsingor.dk.

Tilbud fra Helsingør Firmaidræt

Som medlem af Pusterummet får du også tilgang til Helsingør Firmaidræts tilbud.

Vi har modtaget tilbud om billard, petanque og stavgang, som hermed formidles videre til medlemmerne.

Du kan se tilbuddene nedenfor – vær opmærksom på at de åbner i word

hilsen Bestyrelsen.

stavgang 2021 IndbydelsePetanque2021 Indbydelse til enkeltmandsturnering 2020-21 Indbydelse til Billard Holdturnering 2020 Billardtræning 2020-21

Nyt fantastisk tilbud – 8 ugers sundhedsforløb

Pusterummets 8 ugers sundhedsforløb er et kursus for dig, som ønsker en sundere livsstil og en stærkere krop.

Hvad indeholder kurset?

Du følger et hold sammen med 11 andre personer.

Holdet køres af vejleder Christina Lorenzen fra firmaet Pernielsen.com, som har stor erfaring i lignende sundhedsforløb – Det er blandt andet pernielsen.com, der har kørt Helsingør Kommunes kursus ”Rigtige mænd”. Du vil derfor trygt og professionelt blive guidet igennem hverdagens udfordringer og lære at bryde med de uheldige vaner.

I løbet af kurset vil du blive vejledt i kost, træning og ændring af vaner. Forløbet indeholder blandt andet:

 • Individuel kost- og træningsplan
 • En komplet anamnese af dine dispositioner, kost, motion, søvn, arbejde, fritid mm.
 • Holdtræning 2 gange om ugen

Hvem kan deltage?

Kurset er for alle månedslønnede ansatte i Helsingør Kommune – det er dog en forudsætning at du er medlem af Pusterummet eller at du melder dig ind inden kursusopstart på vores hjemmeside www.mk-pusterummet.dk. Og så skal du være motiveret for at ændre din livsstil.

Du behøver ikke være i god fysisk form på forhånd, du skal blot være motiveret for at gøre noget ved det.

Hvor og hvornår?

Første individuelle vejledningstime kan aftales med vejleder fra uge 35 – der kan bookes tider i flg. tidsrum:

Mandag 9-12.30
Tirsdag 14.15-16.15
Onsdag 10.30-15.30
Torsdag 10.30-11.30
Fredag 13.30-14.30
Evt. lørdag formiddag

Ved første vejledning aftales de næste to vejledningstimer samt den personlige træningstid.

Holdtræning starter onsdag den 9. september i uge 37 og vil køre fast 2 gange om ugen i flg. tidsrum:

Onsdage 15.30-16.30
Fredage 6.30-7.30

Onsdag den 24. september kl. 16, er der foredrag om vægttabets gåder ved Per Nielsen.

Forløbet strækker sig over 8 uger og det er vigtigt, at du deltager hver gang til både vejledning og holdtræning mm.

Tilmelding og kontakt

Der er frist for tilmelding mandag den 31/8 2020 kl. 12.00

Der er plads til 12 personer på holdet. Der vil løbende være optagelse af deltagere frem til d. 31/8 2020. Udfyld nedenstående. Bestyrelsen vil i samarbejde med pernielsen.com gennemgår ansøgningerne. Du bliver kontaktet pr. telefon, hvis du har fået plads på holdet. Ansøgere der ikke får plads på holdet for besked via mail.

For yderligere information kan du kontakte bestyrelsen ved: Dianna Thrane, Christian Heinemeir eller Jeannie Kisbye.

Du melder dig til her:

Link til tilmeldingsforløb:

https://selvbetjening.egki.dk/217/217-04032009524638

 

 

 

 

 

 

Plantegning – inkl. fordeling af max antal personer pr rum.

Kære medlemmer

Bestyrelsen har jf. sundhedsstyrelsens retningslinjer beregnet, hvor mange mennesker der må være i de forskellige lokaler nede i Pusterummet – Der er opsat skilte med angivelse af max antal personer ved indgangen til de forskellige lokaler. Herunder ses en samlet oversigt:

Fitness/lounge lokale 224 m2             = 50 pers. (pga. loft)

Spinning 30 m2                               = 7 pers.

Lille træningssal 29 m2                     = 7 pers.

Store træningssal 95 m2                   = 23 pers.

Wellnessrum 17 m2                          = 4 pers.

Genåbning af Pusterummet fra 1.7.2020

Motionsklubben Pusterummet gør sig klar til genåbning af lokalerne på Birkedalsvej. Forventet åbning onsdag den 1. juli 2020.

Bestyrelsen har haft en konsulent fra Gymkonsult ude og afstandsmåle og flytte rundt på maskinerne således, at vi opfylder kravet om afstand på 2 meter (målt fra næse til næse). Derudover har vi fjernet alle yogamåtter samt redskaber med belægning, som ikke kan vaskes/tørres af efter myndighedernes anbefalinger.

Drikkefontænen er udskiftet med en vandhane og der er sat en sæbedispenser op, så man har kan vaske hænder i lokalet.

Vandautomaten bliver stående og man skal vaske eller spritte hænder af inden benyttelse.

Der står en bøtte med handsker, som vi anbefaler, at man bruger ved benyttelse af løse håndvægte mv. Handskerne kan også benyttes under hele sit ophold i Pusterummet, hvis man ønsker dette.

Der er sat skilte op med max antal personer, der må være i hvert rum.

Der er opsat ”hygiejne kit” op 6 steder (skraldespand, forstøver med sprit til maskiner og udstyr, dispenser med håndsprit samt papirholder).

Vi anbefaler at man klæder om og bader hjemmefra. Dette da, man pga. reglerne om afstand ikke må være mere en én person i omklædningsrummet ad gangen.

Hvis man skal lave øvelser eller andet, hvor man skal ligge på gulvet, skal man medbringe og benytte eget håndklæde til dette.

 

Når du træner i Pusterummet, skal du i øvrigt overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger med stor fokus på:

 • Håndhygiejne
 • Hosteetikette
 • At holde afstand

Afsprit maskiner og andet udstyr efter brug:

 • Alle berøringsflader (greb, knapper, sæder, vægtstænger, håndvægte mv.)
 • Udsatte flader i øvrigt

 

Pusterummets lokaler bliver gjort rent på lige fod med resten af huset. Pga. Corona vil der dagligt nu også blive tømt skrald ligesom alle kontaktflader vil blive vasket af.

Bestyrelsen forventer, at man under sin færden i Pusterummet viser hensyn og respekt for hinanden – Hav tålmodighed og giv hinanden tid til at afspritte maskiner og udstyr ordentligt.

Har du symptomer på sygdom (hoste, hovedpine, ondt i halsen o.l.), skal du ikke træne i Pusterummet.

Hvis ikke de gældende regler og retningslinjer overholdes, kan det medføre eksklusion fra Motionsklubben Pusterummet og i værste tilfælde kan Bestyrelsen blive nødt til, at lukke Pusterummet ned igen.

Har du nogle spørgsmål er du velkommen til at kontakte bestyrelsen:

Bestyrelsesmedlem Jeannie Kisbye, tlf.: 49282755
Kassérer Carsten Jensen, tlf.: 49283225
Næstformand Flemming Bech, tlf.:49283970
Formand Dianna Thrane, tlf.: 49282964

Billede fra pusterummet

Pusterummet arbejder mod genåbning

 
Kære medlemmer

Regeringen har nu meldt ud, at indendørs idræt, fitness mv., må åbne op igen. Det var en glædelig nyhed for mange og ikke mindst instruktører og bestyrelse i Pusterummet.

Retningslinjerne for genåbningen fylder 8 sider, som bestyrelsen skal sætte sig godt ind i – herefter skal vi lave et oplæg/notat om plan for genåbningen til vores arbejdsgiver, Helsingør Kommune, da vi jo hører hjemme i kommunens lokaler. Vi skal samtidig koordinere med rengøringen og ikke
mindst vores leverandør af fitnessmaskiner aht. afstand mellem maskiner mv.
Vi regner derfor ikke med, at vi kan åbne Pusterummet op før tidligst om et par uger. Vi arbejder så hurtigt vi kan og melder ud, når der er nyt her via hjemmesiden.
I mellemtiden kan de der har lyst, dyrke udendørs cirkeltræning og zumba eller online yoga med vores dygtige og modige instruktører, der med stor omhu har kastet sig ud i at undervise på en anderledes måde.
 
På snarligt gensyn
Bestyrelsen i Pusterummet

Kom til udendørs og / eller online træning med Pusterummet

Flere af Pusterummets aktiviteter er så småt ved at komme i gang igen (online træning og udendørs træning). Det drejer sig om flg. hold:

Cirkeltræning – udendørs (Er opstartet)
Tid: mandage kl. 16.30 til 17.30
Sted: Naturlegepladsen i Egebæksvang skov (ud til parkeringspladsen på strandvejen)
Holdet er pt. fuldt booket – Hvis du er interesseret i at dyrke cirkeltræning, så send en besked til bestyrelsen og vi vil se på muligheden for, at oprette et ekstra hold.
Medbring vand og evt. solcreme.

Zumba – udendørs (opstart mandag den 8. juni 2020)
Tid: mandage kl. 15.30 til 16.15 og fredage kl. 14.00 til 15.00
Sted: Snekkersten hallen på kunstgræsbanen
Medbring vand og evt. solcreme.

Yoga – online via facebook (opstart onsdag den 10. juni 2020)
Tid: onsdage kl. 16.30 til 18.00
Sted: Hjemme via facebookgruppen ”Pusterummet livetræning – YOGA med Iben Segefjord” (se vedhæftede vejledning for tilmelding)
For de udendørs aktiviteter gælder, at retningslinjerne fra sundhedsstyrelsen følges. Dvs. der er plads til max 10 personer (inkl. Instruktør) og der holdes afstand med mindst 2 meter imellem hinanden. Instruktør har eventuelle redskaber med.
VIGTIGT: Ved alle aktiviteter skal man tilmelde sig holdet via supersaas, som man plejer.
 
 
Vejledning til at deltage i online træning:
Forberedelse
 1. Du skal have en Facebook profil
 2. Du skal søge på Facebook livegruppen inde fra Facebook og ønske om optagelse (eller klik her: Pusterummet livetræning)
 3. Når du bliver godkendt kan du med fordel vælge at gruppen skal være ’Favorited’ så er du sikker på at få en notifikation når en livetræning starter.
Når der er livetræning:
 1. Du kan selv vælge om du vil se med fra din telefon/tablet eller computer
 2. Du modtager en notifikation om at træneren er gået live – og går ind i gruppen og klikker på videoen der spiller
 3. Du følger nu med i livevideoen og kan sågar kommenterer og reagere.
 4. Når træneren slutter træningen lukker vinduet og du er tilbage i gruppen.
 5. Hvis træneren vælger at gemme livetræningen i gruppen vil du senere kunne gå ind og gense den (eller se den på ny hvis du missede den i livetransmissionen)