Nyt tilbud Puls og Styrke

 

I forlængelse af Sundhedsforløb har Bestyrelsen indgået aftale med Christina Lorenzen om oprettelse af nyt tilbud – Puls og Styrke.

tirsdag og torsdag fra den 10.11.2020 på Prøvestenen.

Tirsdagshold er fra kl. 18.30-19-30 og torsdagshold er fra kl. 6.30-7.30.

Tilmelding via Supersaas. Der er max på 9 deltagere pr. hold pga. Corona.

Træningen er en kombination af kondition- og styrketræning, med stor fokus på core (mave/ryg) Du vil få en meget varierende træning, så du aldrig kommer til at kede dig. I timen bruger vi fx egen kropsvægt, vægte, store og små bolde, elastikker, bænke, trx.

Alle kan være med, dog skal du kunne komme op og ned fra gulvet.

Medbring selv måtte.

Nye restriktioner pga. Corona

 

Den seneste udmelding om de nye restriktioner omkring Corona vedrører også Pusterummet.

Pga. forsamlingsforbuddet er alle hold i Pusterummets regi reguleret til, at der nu kun kan være 9 deltagere samt én instruktør.

De berørte hold har lidt forskellige løsninger. Deltagere på sundhedsholdene er underrettet via bestyrelsen. Deltagere på gymnastikholdet er underrettet via deres instruktør. Deltagere på yogaholdet er underrettet via bestyrelsen – OBS, der oprettes et ekstra yogahold (lige på trapperne), tjek hjemmesiden, hvor der meldes ud, når holdet skydes i gang.

Har I ikke hørt noget og er I i tvivl om hvorvidt I har plads på jeres respektive hold, er I velkomne til at kontakte jeres instruktør eller bestyrelsen.

Forsamlingsforbuddet gælder i øvrigt for hvert rum – dvs., der må max være 10 personer i hvert lokale. Dette betyder også, at der godt må være holdtræning samtidig med at nogle træner i det store fitnesslokale.
Træner du på hold og venter på at komme til, må man altså ikke tage ophold i det store fitnesslokale hvis antallet af personer overstiger 10 personer – da må man vente i gangarealet udenfor.

Vedr. krav om mundbind eller visir – så har Kulturministeriet slået fast, at man kun skal bære mundbind/visir til og fra omklædningsrummet eller selve træningslokalet (hvis man ankommer omklædt). Dvs. der er ikke krav om mundbind når man træner.

Bestyrelsen henstiller i øvrigt til, at I alle viser ekstra stort hensyn og omhu i forhold til retningslinjerne med afstand, hygiejne, afspritning af maskiner og udstyr mv. Og så husk, at du IKKE må benytte Pusterummet hvis du bare har de mindste symptomer på Corona, men at du da skal følge myndighedernes vejledning om at gå hjem, isolere dig og blive testet for Corona.

Mvh. Bestyrelsen

Holdtilmelding Yoga – Ekstrahold fredag og kun 9 deltagere pr. hold

Bestyrelsen oplever stor interesse for vores yogahold.

Vi har derfor oprettet et ekstrahold hver fredag fra 30.10.2020 kl. 15.00 til 16.30. Tilmelding i Supersaas.

Vi må desværre igen nedsætte antal til 9 deltagere pr. hold pga. forsamlingsforbuddet.

Samtidig vil vi gøre jer opmærksomme på, at det er vigtigt at melde jer fra i booking systemet, såfremt I er tilmeldt holdet og ikke kan deltage alligevel.

Dette vil give en plads til en der står på ventelisten.

Dette gælder ved alle hold.

Sundhedsforløbet – positiv omtale

Mange ansatte vil gerne leve sundere

Der er stor efterspørgsel på det nye otte ugers sundhedsforløb, som motionsklubben Pusterummet tilbyder kommunens ansatte. Så stor at bestyrelsen i motionsklubben har besluttet at udvide tilbuddet, så endnu flere kan være med.

– Vi har længe talt om, at vi gerne ville lave noget for dem, der gerne vil leve sundere og have en stærkere krop. Lidt ligesom ’Rigtige Mænd’. Men det var et sats, for vi kendte ikke behovet. Vi har nu fået 50 tilmeldinger og må konstatere, at vi nærmest er druknet i succes, fortæller Dianna Thrane, der er medlem af bestyrelsen i Motionsklubben Pusterummet.
1 hold blev til 3
Bestyrelsen skruer derfor op for volumen og opretter tre hold med 12 personer på hver, i stedet for kun et enkelt. Det første hold startede op i sidste uge, om tre uger starter hold to og til januar starter et tredje hold. Pladserne er fordelt efter først-til-mølle princippet. Janet Keil, som er plejehjemsekretær på Plejehjemmet Strandhøj, er en af dem, der har taget skridtet mod en sundere livsstil.
– Tidligere var jeg god til at få løbet en tur eller svømmet, men for to år siden fik jeg problemer med hoften, og så gik jeg i stå. Nu er jeg klar igen, og håber forløbet kan blive et springbræt til at få genetableret de gode vaner, siger Janet Keil.
At hun kan tage skridtet sammen med andre, der kan motivere og holde hende til ilden, er en stor drivkraft.
– Allerede den første onsdag, hvor vi mødtes til træning, var der masser af sjov og gode grin, så det lover godt, siger Janet Keil og supplerer: Jeg synes i øvrigt det er et rigtig godt tilbud, vi har fået, men jeg tænker det også er i kommunens interesse at medarbejderne er fit for fight.
Fra pædagoger til brandmænd
Kurset er for alle månedslønnede ansatte i Helsingør Kommune, som har meldt sig ind i Motionsklubben Pusterummet. Det koster 50 kr. om måneden at være medlem. Og det er et bredt udsnit af de ansatte i Helsingør Kommune, der har meldt sig.
– Deltagerne arbejder mange forskellige steder i kommunen bl.a. i dagtilbud, på plejehjem, i administrationen og der er også en enkelt brandmand på holdet. Der er mange kvinder men også et par enkelte mænd imellem, fortæller Dianna Thrane.
Stor erfaring med sundhedsforløb
Holdene ledes af vejleder Christina Lorenzen fra firmaet Pernielsen.com, som har stor erfaring i lignende sundhedsforløb. Det er blandt andet pernielsen.com, der har stået i spidsen for Helsingør Kommunes kursus “Rigtige mænd”.
Per Nielsen selv, der har arbejdet med træning og livsstilsændringer i mange år, ser det som en stor samfundsmæssig udfordring, at vi lever i et fedmefremmende samfund, hvor vi konstant bliver præsenteret for reklamer om energiholdig mad og samtidig sidder mere stille end nogensinde. Derfor glæder det ham, at så mange fra Helsingør Kommune får mulighed for at være med.

– Med forløbet håber vi, at vi kan give deltagerne et skub i den rigtige retning og samtidig præsentere dem for nogle værktøjer, som de kan bruge i deres hverdagsliv, også når de otte uger er gået, siger Per Nielsen, som er uddannet personlig træner og kostvejleder med speciale i vægttab.
Topmotiverede deltagere
På programmet er bl.a. en individuel kost- og træningsplan, personlig vejledning samt holdtræning to gange om ugen med Christina Lorenzen i spidsen. Hun ser frem til at guide og motivere deltagerne til et sundere liv over de næste otte uger.
– Vi havde første holdtræning i sidste uge, og der var bare super god stemning. Folk er topmotiverede. De ved godt, at det er et rigtig godt tilbud, de har fået her, siger Christina Lorenzen, der har arbejdet med kost og træning i 16 år og bl.a. er uddannet fitnessinstruktør.
Hun understreger, at otte uger ikke er lang tid, når man skal ændre vaner men kan give et skub i den rigtige retning.
– Derfor har vi også fået en opfølgning lagt ind i programmet, så der følges op på mål og vægt både fire, otte og 12 uger efter endt forløb, siger Christina Lorenzen

Pusterummet overvejer i øjeblikket om forløbet skal være et årligt tilbagevendende tilbud, så endnu flere kan få mulighed for at være med.

Indendørs fodbold i Snekkerstenhallen

Kære medlemmer og andre ansatte i kommunen

Vi spiller fodbold hver fredag (undtagen i ferier) indtil 30.04.2021.

Vi spiller fra kl. 14.00-15.30 i Snekkerstenhallen på Agnetevej i Snekkersten.

Hvis du og/eller din kollega ønsker at være med, så send en mail til Carsten Jensen, cje25@helsingor.dk.

Så kommer du på listen. Carsten skriver ud hver uge.

Vi har det sjovt !!! Og vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger  og forsamlingsforbuddet i forhold til Corona (max 10 deltagere -først til mølle)

Generalforsamling 2020 den 29.09.2020

Bestyrelsen har holdt ordinær generalforsamling i Motionsklubben Pusterummet

Tirsdag den 29. september 2020, kl. 16.30 i kantinen på Prøvestenen,
Birkedalsvej 27, 3000 Helsingør.

Referat

1.Valg af dirigent – Kirsten Pedersen

2.Beretning ved formand Dianna Thrane -godkendt

3.Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet ved kasseren Carsten Jensen – godkendt

4.Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 50 kr./måned) – godkendt

5.Behandling af evt. indkomne forslag- rettelse af vedtægter (kun sproglige rettelser)

6.Valg jfr. § 7, stk. 1, og valg af revisor og revisor suppleant.

a.Formand
På valg   Dianna Thrane – modtager genvalg – genvalgt

b. 1 bestyrelsesmedlem
På valg    Jeannie Kisbye – modtager genvalg) – genvalgt

c. 3 bestyrelsessuppleanter, (der kan vælges 2-4 suppleanter iflg. vedtægterne
På valg Birgitte Spanggaard – modtager genvalg – genvalgt
På valg Vibeke Stær Juul – modtager genvalg – genvalgt
På valg       Christian Heinemeir – modtager genvalg. – genvalgt

Ny suppleant Mikael Juul Jensen valgt.

Lotte Hersbro er indtrådt i bestyrelsen som suppleant for Flemming Bech, i resten af Flemmings valgperiode jfr. vedtægternes § 7, stk. 1 nederst.

d.Valg af revisor
På valg       Ralph Jensen – modtager genvalg – genvalgt

e.Valg af revisorsuppleant
På valg       Max Bo Hansen – modtager genvalg – genvalgt

f.Eventuelt

 

Tilbud fra Helsingør Firmaidræt

Som medlem af Pusterummet får du også tilgang til Helsingør Firmaidræts tilbud.

Vi har modtaget tilbud om billard, petanque og stavgang, som hermed formidles videre til medlemmerne.

Du kan se tilbuddene nedenfor – vær opmærksom på at de åbner i word

hilsen Bestyrelsen.

stavgang 2021 IndbydelsePetanque2021 Indbydelse til enkeltmandsturnering 2020-21 Indbydelse til Billard Holdturnering 2020 Billardtræning 2020-21

Nyt fantastisk tilbud – 8 ugers sundhedsforløb

Pusterummets 8 ugers sundhedsforløb er et kursus for dig, som ønsker en sundere livsstil og en stærkere krop.

Hvad indeholder kurset?

Du følger et hold sammen med 11 andre personer.

Holdet køres af vejleder Christina Lorenzen fra firmaet Pernielsen.com, som har stor erfaring i lignende sundhedsforløb – Det er blandt andet pernielsen.com, der har kørt Helsingør Kommunes kursus ”Rigtige mænd”. Du vil derfor trygt og professionelt blive guidet igennem hverdagens udfordringer og lære at bryde med de uheldige vaner.

I løbet af kurset vil du blive vejledt i kost, træning og ændring af vaner. Forløbet indeholder blandt andet:

  • Individuel kost- og træningsplan
  • En komplet anamnese af dine dispositioner, kost, motion, søvn, arbejde, fritid mm.
  • Holdtræning 2 gange om ugen

Hvem kan deltage?

Kurset er for alle månedslønnede ansatte i Helsingør Kommune – det er dog en forudsætning at du er medlem af Pusterummet eller at du melder dig ind inden kursusopstart på vores hjemmeside www.mk-pusterummet.dk. Og så skal du være motiveret for at ændre din livsstil.

Du behøver ikke være i god fysisk form på forhånd, du skal blot være motiveret for at gøre noget ved det.

Hvor og hvornår?

Første individuelle vejledningstime kan aftales med vejleder fra uge 35 – der kan bookes tider i flg. tidsrum:

Mandag 9-12.30
Tirsdag 14.15-16.15
Onsdag 10.30-15.30
Torsdag 10.30-11.30
Fredag 13.30-14.30
Evt. lørdag formiddag

Ved første vejledning aftales de næste to vejledningstimer samt den personlige træningstid.

Holdtræning starter onsdag den 9. september i uge 37 og vil køre fast 2 gange om ugen i flg. tidsrum:

Onsdage 15.30-16.30
Fredage 6.30-7.30

Onsdag den 24. september kl. 16, er der foredrag om vægttabets gåder ved Per Nielsen.

Forløbet strækker sig over 8 uger og det er vigtigt, at du deltager hver gang til både vejledning og holdtræning mm.

Tilmelding og kontakt

Der er frist for tilmelding mandag den 31/8 2020 kl. 12.00

Der er plads til 12 personer på holdet. Der vil løbende være optagelse af deltagere frem til d. 31/8 2020. Udfyld nedenstående. Bestyrelsen vil i samarbejde med pernielsen.com gennemgår ansøgningerne. Du bliver kontaktet pr. telefon, hvis du har fået plads på holdet. Ansøgere der ikke får plads på holdet for besked via mail.

For yderligere information kan du kontakte bestyrelsen ved: Dianna Thrane, Christian Heinemeir eller Jeannie Kisbye.

Du melder dig til her:

Link til tilmeldingsforløb:

https://selvbetjening.egki.dk/217/217-04032009524638

 

 

 

 

 

 

Plantegning – inkl. fordeling af max antal personer pr rum.

Kære medlemmer

Bestyrelsen har jf. sundhedsstyrelsens retningslinjer beregnet, hvor mange mennesker der må være i de forskellige lokaler nede i Pusterummet – Der er opsat skilte med angivelse af max antal personer ved indgangen til de forskellige lokaler. Herunder ses en samlet oversigt:

Fitness/lounge lokale 224 m2             = 50 pers. (pga. loft)

Spinning 30 m2                               = 7 pers.

Lille træningssal 29 m2                     = 7 pers.

Store træningssal 95 m2                   = 23 pers.

Wellnessrum 17 m2                          = 4 pers.