Opstart på indendørsfodbold 2023/2024, fredag den 13.10.2023

Så er vi klar til en ny fodboldsæson

Pusterummet tilbyder indendørsfodbold i Snekkersten Hallen hver fredag fra kl. 14.00 til 15.30.

Opstart fredag den 13.10.2023.

Tilbuddet er for alle ansatte i Helsingør Kommune, men du må gerne tilmelde dig pr. mail til Carsten Jensen cje25@helsingor.dk.

Det skal du kun gøre en gang, så er du på listen og Carsten skriver ud hver uge for at høre om der er interesse.

Vi skal helst være 8 tilmeldt for at vi spiller.

Du skal selv medbringe tøj, sko og håndklæde. Vi sørger for bolde og overtrækstrøjer.

Vi deler et par hold og spiller lidt hyggebold inden vi holder en velfortjent weekend.

Der kan forekomme aflysninger i forbindelse med ferier og helligdage, hvor hallen er lukket,

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Carsten, 49 28 32 25.

Elles glæder vi os til at se dig !

 

Kropsanalyse, torsdag d. 26/10-2023 og onsdag d. 22/11-2023

Vi gentager vores tilbud og gratis kropsanalyse til alle vores medlemmer.

 Målingerne vil finde sted:

Torsdag d. 26/10 kl. 15.00-17.00 og onsdag d. 22/11 kl. 15.30 – 17.30 i Pusterummets lokaler på Birkedalsvej.

Christina Lorenzen vil stå for at udføre kropsanalysen på en Tanita-vægt.

Her vil du overblik over din kropssammensætning og sundhedstilstand.

Målingen på Tanita-vægten giver dig et indblik i din kropsammensætning ift. fedt%, fedtmasse i kg, muskelmasse og metabolisk alder bl.a. Udover vejningen på Tanita-vægten foretages der også en talje omkredsmåling.

Indhold

 • Vægt i kg
 • Højde
 • Fedt %
 • Muskelmasse i kg
 • TBW (total bodywater %)
 • Knoglemasse i kg
 • BMR (basalstofskifte)
 • Metabolisk alder
 • Visceralt fat rating (indre fedt)
 • BMI
 • Taljemåling

Hver måling varer ca. 10 minutter pr. person

Efter målingen modtager du et udskrift fra Tanita-vægten med alle dine oplysninger, og en mundtlig forklaring på dine tal. Resultaterne kan bruges til at få indsigt i hvordan din krops sundhedstilstand er.

Skriv en mail hvis du ønsker at booke en tid: mail@christinalorenzen.dk

hilsen Bestyrelsen

kropsscannikropsscanningng

Yoga og cykeltræning

Yogahold starter igen op om mandagen, så vi kan tilbyde yoga både mandag og onsdag.

Det er mandag fra 17.45 til 19.15. Instruktør Iben Segefjord.

Tilmeld dig på holdtilmeldingen.

Cykelholdet starter op igen hver tirsdag fra 10.10.2023.

Vores instruktør måtte opgive sit virke pga. jobskifte, og vi søgt en ny instruktør.

Det er lykkedes, og Jan West kan begynde hos os efter veloverstået ferie.

Tilmeld dig på holdtilmeldingen.

hilsen Bestyrelsen

   

 

Nyt fra Helsingør Firmaidræt

Som medlem af Pusterummet kan du også benytte Helsingør Firmaidræts tilbud.

Derfor denne nyhed om Badminton og Fisketur, samt tidligere tilbud

Du skal selv kontakte Firmaidrætten direkte. 

Vi formidler kun.

hilsen og god sommer

Bestyrelsen

20230914 Tilmeldingsblanket Torskearter 2023.11.12

20230914 Indbydelse Torskearter 2023.11.12

LT2023-24-indbydelse

Baneansøgning-2023-24 20230710

Tilmeldingsblanket Mesterskab-2 2023.09.10

20230710 Indbydelse Mesterskab-2 2023.09.1020230914

Bordtennis Indbydelse 2023-2024 (002)

20230808 Indbydelse Fladfisk efterår 2023.10.15

20230808 Tilmeldingsblanket Fladfisk efterår 2023.10.15 (1)

Kontingentforhøjelse og høj musik

Kontingentforhøjelse pr. 1. april 2023

Det blev ved generalforsamlingen den 21. marts 2023 vedtaget, at kontingentet pr. 1. april 2023 stiger med 10 kr. om måneden – dvs. det samlede kontingenttræk vil være 60 kr. om måneden for et medlemskab i Motionsklubben Pusterummet.

Nærmere forklaring herfor fremgår i tidligere fremsendt nyhedsbrev af den 23. marts 2023 med referat fra generalforsamlingen.

Vi har desværre først fået givet lønkontoret besked om ændringen her i maj måned, hvorfor der på juni måneds lønseddel vil fremgå en regulering, hvori der trækkes differencen for medlemskab for april og maj måned.

Vi beklager reguleringen og håber på jeres forståelse herfor. 

 

Høj musik

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra ledelsen i Helsingør Kommune om, at flere af vores kollegaer, der sidder i kontorer ovenover Pusterummets lokaler er meget generet af, at der i arbejdstiden ofte spilles høj musik i Pusterummet.

Sådanne arbejdsvilkår kan vi ikke tilbyde vores kollegaer og Bestyrelsen skal derfor gøre opmærksom på, at der IKKE må spilles høj musik i dagtimerne på hverdagene.

Dagtimerne er administrationens faste arbejdstider, hvor de sidder i lokalerne ovenpå Pusterummet og arbejder.

Mandag 8-15, tirsdag 8-16. onsdag 8-15.30, torsdag 8-17, fredag 8-13.30.

Vi vil i bestyrelsen være kede af, at skulle iværksætte andre konsekvenser og håber og beder derfor til, at vi kan løse problemet ved at tænke på hinanden.

Husk at aflevere din nøgle til skabene i omklædningsrummene

Skabene i omklædningsrummene er ikke personlige.

De er til brug mens du træner. Og når du er færdig skal nøglen blive i.

Vi har desværre konstateret at min. 6 skabe er aflåst uden nøgle – og der er ingen som træner i Pusterummet her til morgen.

Der er derfor nogle som har taget nøglen med sig. Det dur ikke.

Du skal derfor straks tilbagelevere nøglen, hvis du har taget den med.

hilsen og god dag

Bestyrelsen

 

Referat af generalforsamling 21.3.2023 – obs kontingentforhøjelse

Vi afholdt generalforsamling 21.3.2023 

 1. Valg af dirigent – valgt blev Kenneth Drejer. Generalforsamlingen er lovligt varslet.
 2. Beretning ved formanden Dianna Thrane – Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2022 ved kasserer Carsten Jensen – Regnskabet blev enstemmigt vedtaget
 4. Fastsættelse af kontingent, (bestyrelsen foreslår en forhøjelse af kontingent på 10 kr./måned, så kontingent fra 1.4.2023 udgør 60 kr. pr. måned) – Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Vi er udfordret fordi tilskud fra Velfærd er bortfaldet for 2023 i forbindelse med budgetforhandlingerne.
 5. Behandling af evt. indkomne forslag – Bestyrelsen har ikke modtaget forslag
 6. Valg jfr. § 7, stk. 1, og valg af revisor og revisorsuppleant.
 • Kasserer, på valg Carsten Jensen(modtager genvalg) – Carsten blev genvalgt for en 2 årig periode
 • 1 Bestyrelsesmedlem, på valg Jette Rasmussen (modtager genvalg) – Jette blev genvalgt for en 2 årig periode
 • Lotte Hersbro (modtager genvalg) – Lotte blev genvalgt for en 2 årig periode
 • 4 bestyrelsessuppleanter, på valg
  Birgitte Spanggaard              (modtager genvalg) – Birgitte  blev genvalgt for en 1 årig periode
      Vibeke Stær Juul                  (modtager genvalg) – Vibeke  blev genvalgt for en 1 årig periode
      Christian Heinemeir              (modtager genvalg) – Christian  blev genvalgt for en 1 årig periode
      Vakant           – Kenneth Drejer  blev valgt for en 1 årig periode
 • Revisor, på valg
  Ralph Jensen (modtager genvalg) –Ralph blev genvalgt for en 1 årig periode
 • Revisorsuppleant, på valg
  Søren Carlsson (modtager genvalg) – Søren  blev genvalgt for en 1 årig periode

Under eventuelt drøftedes rengøring, behov for nyt løbebånd og aktiviteter

Brug af musik i Pusterummet

Du skal være opmærksom på, at der arbejdes lige over Pusterummets lokaler.

Derfor skal du bruge høretelefoner, når du bruger musik til din træning, hvis du træner indenfor arbejdstiden mellem kl. 8.00- 16.00. Torsdag til kl. 17.00.

Der har været anvendt for høj musik, og vi skal vise hensyn til hinanden.

hilsen og fortsat god træning

Bestyrelsen